class="post-template-default single single-post postid-1683 single-format-standard"
V ^

Stichting Fundament wooninitiatief

$

Stichting Fundament wooninitiatief

 

 

http://www.weshootit.nl

Stichting Fundament is een particulier wooninitiatief van een groep ouders, die het wonen voor twaalf tot 14 mensen met een verstandelijke beperking mogelijk wil maken.

Dit doet zij vanuit de visie dat het wonen normaal moet zijn waar dat kan, met daar waar nodig aanpassingen. Want ook als je een beperking hebt (down syndroom, autistisch enz.), wil je net als andere jongeren op een gegeven moment het huis uit om op jezelf te gaan wonen. Zo zelfstandig mogelijk en met de zorg en begeleiding die je nodig hebt.

20130914_172000

Het streven van Stichting Fundament is om dit te realiseren en de jongeren in staat te stellen een volwaardig leven te leiden. De reden is dat we de regie willen houden over de zorg, begeleiding en het wonen van onze kinderen.
Als je als ouders met een eigen initiatief start, ben je het eerst zelf aan zet en kun je een reguliere zorgaanbieder vragen of ze de zorg willen leveren zoals de ouders die willen.
Wil de zorgaanbieder dat niet, dan wordt er een andere organisatie gevraagd (dit alles natuurlijk in alle redelijkheid). Voor onze kinderen betekent dat als je een eigen huis hebt, je ook zelf kunt bepalen met wie je woont en dat je kunt meedoen in de samenleving, net als iedereen.

Onze visie is dat je normaal moet doen waar dat kan en speciaal als dat nodig is.

20130914_170927

Instellingen hebben vaak kreten als ‘zorg op maat’ en ‘vraaggericht werken’ en de ‘cliĆ«nt centraal’ in de beleidsstukken staan, maar de praktijk leert dat dit nog vaak niet het geval is.
De woonvorm, die Stichting Fundament voor ogen heeft, maakt deel uit van de maatschappij en de bewoners nemen daadwerkelijk deel aan maatschappelijke activiteiten. De locatie van de woonvorm is dichtbij voorzieningen als openbaar vervoer, winkels en sportvoorzieningen.
Doordat de bewoners gebruik kunnen maken van deze voorzieningen, kunnen zij tot maatschappelijke integratie komen. De bewoners van de woonvorm gaan zelfstandig begeleid wonen. Ze hebben de beschikking over individuele woonruimte van circa 50 m2 (woonkamer incl. kitchenette, slaapkamer en een natte cel) met zijn/haar eigen voordeur. De woonvorm gaat beschikken over gezamenlijke voorzieningen (o.a. huiskamer/ woonkeuken) voor ontmoeting, gezamenlijke activiteiten, koken en eten. De individuele bewoners huren (eigen huisnummer en vallend onder de huursubsidie) het appartement. De bewoners krijgen professionele begeleiding (bekwaam en bevoegd) via een zorgaanbieder, die hen 24 uur per dag zorg en ondersteuning biedt bij de beperkingen die zij ondervinden in het dagelijks leven. Dit zal gefinancierd worden d.m.v. een persoonsgebonden budget (PGB). De bewoners hebben een AWBZ indicatie in de vorm van een PGB. Gezamenlijk wordt de zorg ingekocht. De zorg zal dusdanig zijn dat deze voldoet aan de eisen die de AWBZ stelt.Wij zijn een enthousiaste en serieuze groep, die bereid is om veel te investeren (o.a. tijd, energie) voor de realisatie van een dergelijk traject. Voor ons levert dat veel op zoals zelf de regie te kunnen voeren om de kwaliteit van bestaan te realiseren.

20130914_161855


Tags: