class="post-template-default single single-post postid-762 single-format-standard"
V ^

Beursvloer Assen door WeShootit!

$

Een MBO Beursvloer is dus handel in goede zaken zonder geld
Vooral handen schudden, praatje maken en samen kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties zijn vaak op zoek naar mensen en middelen, maar ook kennis. Daarmee kunnen zij hun doelen nog beter bereiken en projecten opstarten of uitbreiden. Bedrijven kunnen hun netwerk en ervaring inzetten om te laten zien, dat ze midden in de samenleving staan. Dat doe je op de Asser Beursvloer!


Voorafgaand aan de Beursvloer geven maatschappelijke organisaties ons hun wensen aan. Bijvoorbeeld: “we willen graag een afgesloten tuin voor de kinderen van onze school”, “ik wil graag meer publiciteit voor mijn vereniging, maar hoe doe ik dat?” Bedrijven doen aanbiedingen “wij hebben onze medewerkers 1 dag per jaar de mogelijkheid gegeven om iets voor de maatschappij te doen- waar kunnen zij zinvol aan de slag?”. Oude apparatuur of kantoormeubilair beschikbaar stellen of helpen met het bouwen van een website zijn ook een paar voorbeelden. Assen voor Assen inventariseert voorafgaand aan de beursvloer bij zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties wat hun vraag en/of aanbod zou kunnen zijn. Zo komen zowel vragers als aanbieders goed beslagen ten ijs op de Beursvloer. Handelen vooraf kan natuurlijk niet.

Wat is het doel van zo’n beurs?
Het doel van de MBO-Beursvloer Assen voor Assen is om zo veel mogelijk concrete matches tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. Zo levert de Beursvloer Assen maatschappelijk én zakelijk rendement op. De matches die op de Beursvloer Assen worden gesloten voorzien in een actuele behoefte van de maatschappelijke organisaties. De contacten die worden gelegd, leiden regelmatig tot herhaalde en langdurige samenwerking. En voor bedrijven is er ook zakelijk rendement te halen. Ondersteuning van en deelname aan de Beursvloer Assen levert bedrijven veel goodwill op in de lokale gemeenschap. Het is een ideale gelegenheid om te netwerken met klanten en zakelijke contacten.
 
 
Wat gebeurt er tijdens de Beursvloer ?
Tijdens de Beursvloer worden maatschappelijke behoeftes verhandeld. Een bedrijf dat zijn betrokkenheid met de samenleving concreet wil vormgeven en daaraan een steentje wil bijdragen kan afspraken maken met een stichting, vereniging of instelling met een onvervulde wens of behoefte. Wat de één te bieden of over heeft, is voor de ander wellicht zeer gewenst. Bijvoorbeeld een bank schaft nieuwe computers aan. De oude kunnen worden hergebruikt door stichtingen.
 
 
Wat moet ik zelf als deelnemer doen op de Beursvloer Assen?
Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gaan met hun wens op zoek naar bedrijven die aansluiten bij hun hulpvraag. Tijdens de beursvloer kunt u met hen in contact komen. U zoekt daarbij naar de juiste partij om uw aanbod of vraag te verhandelen. Is dat gelukt, dan vult u samen een matchformulier in met daarop een korte en duidelijke omschrijving van uw samenwerking/afspraken en laat dit door notaris Van Bekkum, die aanwezig is op de beurs officieel bezegelen, de match is dan een feit!
 
 
Beperkte handelstijd
De Beursvloer is een beperkte tijd geopend. Na de gong van 17.00 uur is er anderhalf uur tijd om te handelen, dus tot klokslag 18.30 uur. Een beperkte tijd vraagt om een goede voorbereiding. Daarom zijn er regels en een gedragscode opgesteld voor het handelen op de Beursvloer.
 
 
Gedragscode
 
Contact: Partijen stellen zich kort aan elkaar voor en wisselen in enkele minuten hun ‘handel’ uit. Uitgangspunt is elkaar te leren kennen en te onderzoeken wie een geschikte partner zou kunnen zijn.
 
Match: Met het invullen van een matchformulier maakt u uw intentie om samen te werken kenbaar. Hiermee schept u verwachtingen naar de andere partij. Wij verzoeken u daar zorgvuldig mee om te gaan om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Noteer kort en zo concreet mogelijk wat de afspraak inhoudt.
 
Uitvoering: De vervolgafspraken maakt u in onderling overleg. De uitvoering kan plaatsvinden op een door partijen nader overeen te komen tijdstip.
Partijen gaan verplichtingen aan ten aanzien van elkaar, niet met de beursvloerorganisatie. Partijen melden uitvoeringsproblemen eerst naar elkaar. Partijen zetten zich naar beste kunnen in en schaden elkaars belangen niet.
 
Rapportage: Partijen verklaren zich bereid informatie over de voortgang te verstrekken aan Stichting Assen voor Assen.
 
 
Afhandeling
De resultaten van matches worden gepresenteerd tijdens de Beursvloer en daarna in de publiciteit gebracht.
De feitelijke uitvoering van de matches krijgt in de loop van het volgende jaar zijn beslag. De stichting Assen voor Assen volgt de realisatie en helpt als daar iets in hapert.
 
 
Meer informatie over de derde Beursvloer in Assen
Neem contact met ons op en dan bespreken we wat uw bedrijf zou kunnen betekenen voor de maatschappelijke organisaties in Assen. Hoe u uw steentje kunt bijdragen om samen met anderen op deze beursvloer meerwaarde te creëren en zo kunt bijdragen aan een sociale samenleving in Assen!
 
Bel: 06 83 203 369 of mail: beursvloer@assenvoorassen.nl
 
Wilt u ook een promotiefilm of bedrijfsfilm laten maken door WeShootit, neem dan contact met ons op.
 
 
0505499481
0647412160
 
 

 


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,