class="post-template-default single single-post postid-1801 single-format-standard"
V ^

Talant Nieuwbouw Opening #Beetsterzwaag

$

Talant Nieuwbouw Opening #Beetsterzwaag

 

Feestelijke opening nieuwbouw Beetsterzwaag

De officiële opening na de verhuizing op donderdag was op zondag 6 juli de feestelijke opening van de nieuwbouw op locatie De Wissel in Beetsterzwaag. Onder toeziend oog van veel familieleden en medewerkers verrichtten een aantal cliënten samen met clustermanager Henk Hoogenkamp de openingshandeling. Daarna was er champagne, een lekker gebakje en ijs. Ook het prokkelkoor uit Leeuwarden trad op.

De opening betekende het einde van een leuke, maar ook spannende week voor zo’n 64 cliënten in Beetsterzwaag. Ondanks de geringe afstand die overbrugd moet worden, was de verhuizing voor veel cliënten een ingrijpende gebeurtenis.

20130910_155528 20130910_155521 20130910_104603

Grote drukte Mensen met een verstandelijke beperking begrijpen niet altijd wat verhuizen is en waarom er verhuisd gaat worden. Ze hebben vaak moeite met veranderingen en onzekerheden en hebben juist hun omgeving nodig om grip te krijgen op hun leven. “Onze cliënten maken zich bijvoorbeeld zorgen of hun begeleiders wel meegaan en of spullen niet kwijt raken”, aldus begeleider en cliëntcoach Marjolein Schriever. Om de verhuizing zo prettig mogelijk te laten verlopen, hebben begeleiders samen met familieleden veel aandacht besteed aan de individuele voorbereiding van cliënten.

Start Nieuwbouw:

Onder de naam Herontwikkeling De Wissel gaat zorginstelling Talant de komende jaren nieuw bouwen en verbouwen op locatie De Wissel in Beetsterzwaag. Bovendien wordt het hele terrein opnieuw ingedeeld. Nieuwbouw is nodig, omdat de huidige ‘paviljoens’ uit de jaren zestig en zeventig stammen en sterk zijn verouderd.
Omdat we iets anders wilden dan een gewone openingspeech hebben we voor de start van de nieuwbouw samen met WeShootit deze film gemaakt. De film laat zien dat De Wissel een toplocatie in wording is, waar door heel veel verschillende mensen hard aan gewerkt wordt. De film is getoond op donderdag 26 september 2013 voorafgaand aan het slaan van de 1e paal. De reacties waren zonder uitzondering positief.
Kijk voor meer informatie op www.talant.nl/herontwikkelingdewissel.


Tags: