class="post-template-default single single-post postid-1383 single-format-standard"
V ^

Opnames videoregistratie “Het Vitale Noorden” Martiniplaza

$

IMG_4652

 

Wat is “Het Vitale Noorden”? 

Het Vitale Noorden
wonen in Noord Nederland goed geregeld…..

Het wonen in Noord Nederland moet op een goede manier geregeld worden en blijven.
Dat lukt niet door een éénmansactie. Daarom heeft een 8-tal wooncorporaties Het Vitale Noorden in het leven geroepen. Vanuit dit initiatief worden partijen bij elkaar gebracht, ideeën gebundeld en een krachtige, positieve stem richting politiek Den Haag gerealiseerd.

Het Vitale Noorden doet recht aan situatie in de regio
Wij merken regelmatig dat oplossingen op het terrein van het wonen worden bedacht die geen recht doen aan regionale en lokale situaties. Daarmee worden passende oplossingen geblokkeerd. We zoeken juist naar ruimte om lokale en regionale kleuring aan te kunnen brengen. Daarvoor is een gepaste en gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Een aanpak waarin wij zelf de regie moeten nemen, leidend tot ideeën die we zo nodig met kracht en massa in Den Haag neerleggen.

Woonakkoord: grote gevolgen voor Noordelijke huurders + economie
De directe aanleiding voor Het Vitale Noorden is het regeerakkoord van het kabinet Rutte II. De voorgenomen maatregelen om woningcorporaties te laten bijdragen aan het oplossen van het begrotingstekort, hebben directe en grote gevolgen voor Drenthe, Groningen en Friesland. Ook nu nog, met het woonakkoord dat op 13 februari 2013 is gesloten.
Het is een voorbeeld hoe beleid tot stand komt zonder rekening te houden met regionale kleuring. In het Noorden leidt het tot minder investeringsmogelijkheden om de opgave op terreinen als krimp, energiebesparing en vergrijzing te beantwoorden.

Positieve insteek
We zetten ons niet af, maar laten wel de gevolgen zien van een beleid zonder ruimte voor regionale en lokale kleuring. Wij komen altijd met alternatieven. Dat hebben we gedaan ten aanzien van het regeerakkoord en dat doen we nu ook voor het woonakkoord.

Een initiatief van Het Vitale Noorden is de werkconferentie op 22 mei 2013. Deze conferentie is een instrument om verder te bouwen aan allianties en om samen de ruimte te benoemen die we nodig hebben voor het oplossen van lokale en regionale opgaven.

IMG_4667

Tijdens de werkconferentie hebben wij een complete registratie gemaakt en een korte compilatie die gebruikt wordt door de werkgroep.

 

IMG_4682

 

Na afloop van de werkconferentie is er een pact opgemaakt door de werkgroep:

http://hetvitalenoorden.nl/assets/het-pact-van-het-vitale-noorden.pdf

 

 

IMG_4679

 

Compilatie werkcongres “Het Vitale Noorden” Martiniplaza.

 


Tags: